Chi tiết sản phẩm

Trục cao su trơn

Thông tin chi tiết

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách
Quy cách:    2"x 6"x 1"             4" x 8"x 1"
                    3"x 6"x 1"             4"x 9"x 1"
                    4"x 2"x 1"             4"x 12"x 1"
                    4"x 4"x 1"             5"x 4"x 1"
                    4"x 6"x 1"             6"x 4"x 1"
                    6"x 2"x 1"             6"x 6"x 1"