Bánh xe đưa gỗ

Bánh xe đưa gỗ

Quy cách : 100mm x 60mm x 20mm
           CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ


Quy cách: 75mm x 75mm x 25mm CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ

Quy cách: 100mm x 50mm x 25.4mm CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ

Quy cách: 140mm x 25mm x 35mm CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ

 Quy cách: 48mm x 60mm CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ PU

Quy cách: Ø 140mm x 25mm x 35mm CHI TIẾT

Bánh xe răng

Quy cách: 300mm x 50mm  CHI TIẾT

Đầu Ben

Làm mới, quy cách đa dạng CHI TIẾT

Bánh Răng Sắt

Làm mới, quy cách đa dạng. CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ bằng PU

Chất liệu làm từ PU. Gia công làm mới đủ các loại quy cách CHI TIẾT