Sản phẩm nổi bật

Bánh xe đưa gỗ PU

Quy cách: Ø 140mm x 25mm x 35mm CHI TIẾT

Nhám cá ngựa trắng

Độ hạt: 36# ~ 400#

Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của... CHI TIẾT

Nhám nai

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý... CHI TIẾT

Nhám ó hàn quốc

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý... CHI TIẾT

Nhám vải sankyo

Quy cách: 9'' x 11'' x 8000# CHI TIẾT

Đế máy

Quy cách: 4"  CHI TIẾT

Nhám carem

Làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 25mm x... CHI TIẾT

Trục nhôm

Làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 115mm x... CHI TIẾT

Chổi cước

Quy cách: 4'' ; 6'' CHI TIẾT

Trục chổi

Nhận làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 250mm... CHI TIẾT

Chổi

Nhận làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 50mm x... CHI TIẾT

Cao su bạc đạn

Gia công, làm mới theo quy cách khách hàng yêu cầu. CHI TIẾT

Đầu Ben

Làm mới, quy cách đa dạng CHI TIẾT

Bánh Răng Sắt

Làm mới, quy cách đa dạng. CHI TIẾT

Băng tải M1

Dùng cho máy nhám thùng tải nhẹ, dày 5 mm CHI TIẾT

Băng tải M2

Dùng cho máy nhám thùng tải nặng, dày 9 mm CHI TIẾT

Băng tải M3

Dùng cho máy nhám thùng tải nặng, dày 9mm CHI TIẾT

<<| < 1 2 3 > |>>