Sản phẩm nổi bật

Bánh xe đưa gỗ

Quy cách : 100mm x 60mm x 20mm
           CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ


Quy cách: 75mm x 75mm x 25mm CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ

Quy cách: 100mm x 50mm x 25.4mm CHI TIẾT

Nỉ xốp

 Quy cách: 150mm x 230mm x 5mm  CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ

 Quy cách: 48mm x 60mm CHI TIẾT

Cao su trơn bạc đạn

Gia công làm mới theo yêu cầu của quý khách hàng... CHI TIẾT

Cao su răng bạc đạn

Gia công làm mới theo quy cách  khách hàng yêu cầu. CHI TIẾT

Bánh xe đưa gỗ PU

Quy cách: Ø 140mm x 25mm x 35mm CHI TIẾT

Nhám cá ngựa trắng

Độ hạt: 36# ~ 400#

Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của... CHI TIẾT

Nhám nai

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý... CHI TIẾT

Nhám ó hàn quốc

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý... CHI TIẾT

Nhám vải sankyo

Quy cách: 9'' x 11'' x 8000# CHI TIẾT

Đế máy

Quy cách: 4"  CHI TIẾT

Nhám carem

Làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 25mm x... CHI TIẾT

Trục nhôm

Làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 115mm x... CHI TIẾT

Chổi cước

Quy cách: 4'' ; 6'' CHI TIẾT

<<| < 1 2 3 4 > |>>