Chi tiết sản phẩm

Nhám carem

Thông tin chi tiết

Làm theo yêu cầu khách hàng.  

Quy cách: 25mm x 25mm

                 30mm x 25mm

                 40mm x 25mm

                 60mm x 25mm