Trục Cao Su

Triệu Phong Đạt chuyên cung cấp các loại trục cao su cao cấp như:

Trục cao su lăn sơn

Đắp mới, mài, vá theo yêu cầu khách hàng

Trục cao su lăn keo

Đắp mới, mài, vá theo yêu cầu khách hàng

Trục cao su răng

Thông tin chi tiết

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách
Quy cách:
                 3"x 6"x 1"
                 4"x 6"x 1"
                 4"x 8"x 1"
                 4"x 12"x 1"

Trục cao su trơn

Thông tin chi tiết

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách
Quy cách:
                 3"x 6"x 1"
                 4"x 6"x 1"
                 4"x 4"x 1"
                 4"x 8"x 1"
                 4"x 12"x 1"
                 5"x 4"x 1"
                 6"x 4"x 1"
                 6"x 2"x 1"