Vải nhám

Nhám TF32

Độ hạt: 60# ~ 600#

Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý khách hàng. CHI TIẾT

Nhám cá ngựa đỏ

Độ hạt: 36# ~ 400#

Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý khách hàng. CHI TIẾT

Nhám cá ngựa trắng

Độ hạt: 36# ~ 400#

Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý khách hàng. CHI TIẾT

Nhám nai

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý khách hàng.                 CHI TIẾT

Nhám ó hàn quốc

Độ hạt: 36# ~ 400#
Quy cách: Cắt phân cuộn theo yêu cầu của quý khách hàng. CHI TIẾT

Nhám băng vải mềm + vải cứng

Dán theo yêu cầu của khách hàng CHI TIẾT

Giấy Nhám cuộn vải mềm cát đỏ

Độ hạt: 60# ~ 800#
Quy cách: 4" x 50y CHI TIẾT