Trục cao su trơn, trục cao su răng

Cao su trơn bạc đạn

Gia công làm mới theo yêu cầu của quý khách hàng yêu cầu.    
CHI TIẾT

Cao su răng bạc đạn

Gia công làm mới theo quy cách  khách hàng yêu cầu. CHI TIẾT

Trục cao su răng

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách CHI TIẾT

Trục cao su trơn

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách CHI TIẾT