Chi tiết sản phẩm

Cao su răng bạc đạn

Thông tin chi tiết

Gia công làm mới theo quy cách khách hàng yêu cầu.

Quy cách: Ø50 mm x 10 mm
                 
                 Ø56 mm  x 15 mm
                 
                 Ø65 mm x 30  mm