Chi tiết sản phẩm

Trục cao su răng

Thông tin chi tiết

Gia công, làm mới đủ các loại quy cách
Quy cách: 2"x 6"x 1"
                 3"x 6"x 1"
                 4"x 6"x 1"
                 4"x 8"x 1"
                 4"x 12"x 1"