Chi tiết sản phẩm

Bánh xe đưa gỗ bằng PU

Thông tin chi tiết

  + Quy cách: Φ 140mm x 50mm

                 Φ 140mm x 25mm