Chi tiết sản phẩm

Bánh Răng Sắt

Thông tin chi tiết

Làm mới, quy cách đa dạng.

Quy cách:  Φ 140mm x 25mm

                  Φ 140mm x 50mm