Chi tiết sản phẩm

Trục hơi

Thông tin chi tiết

Quy cách: 2"x 8"x 1"
                 3"x 9"x 1"
                 4"x 9"x 1"