Chi tiết sản phẩm

Nhám bánh xe

Thông tin chi tiết

Quy cách: 8" x 1" x 1"
                 260mm  x 35mm x 100mm
Độ hạt từ: 36" ~ 400#