Chi tiết sản phẩm

Nhám chổi

Thông tin chi tiết

Quy cách: 10"  x 2" x 1"
                  10"  x 4" x 1"
Độ hạt từ: 100" ~ 400#