Chi tiết sản phẩm

Chổi

Thông tin chi tiết

Nhận làm theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách: 50mm x 600mm x 4mm
                 
                 50mm x 600mm x 4mm