Website Du Học Mỹ

Quyết định du hoc My là lựa chọn của bạn và bạn phải chuẩn bị rất nhiều việc cho kế hoạch du học của mình? Thế nhưng, trong bộ hồ sơ nhập học du hoc My, bạn cần chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kỹ, trong đó, thư giới thiệu là rất quan trọng.Thư giới thiệu là một tài liệu tham khảo cá nhân giải thích tại sao trường đại học nên ghi nhận các thành tích và tính cách của sinh viên quốc tế du hoc My. Thư giới thiệu cung cấp cho hội đồng tuyển sinh du hoc My những thông tin có thể có hoặc không có trong bộ hồ sơ của ứng viên phỏng vấn du hoc My, bao gồm cả thành tích học tập và làm việc, nhận xét về tính cách và các chi tiết cá nhân phân biệt bạn với các ứng viên khác. Vậy nội dung trong thư giới thiệu, sinh viên du hoc My cần nói lên điều gì? Và lam sao để tạo cho thư giới thiệu hấp dẫn và đáng tin cậy đối với hội đồng tuyển sinh du hoc My?

Vậy mời bạn đến với chuyên trang Tư vấn Du hoc My của chúng tôi. Chuyên trang Tư vấn Du hoc My sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các hồ sơ du hoc My của bạn từ lá thư giới thiệu, bảng thành tích cá nhân cho đến thủ tục phòng vấn visa du hoc My, chứng minh tài chính gia đình… Chúng tôi sẽ gánh một phần nỗi lo cho bạn về tất cả các thủ tục cũng như kinh nghiệm du hoc My mà đội ngũ tư vấn sẽ giúp bạn hoàn thành.

Khác