Website HACH VN

Nguồn nước sử dụng trong sản xuất của doanh nghiệp bạn có chắc chắn đảm bảo các yêu cầu về nước sạch, hàm lượng khoáng, độ đục và vi sinh hay không? Bạn làm thế nào để kiểm soát được những tỷ lệ ấy. Chắc hẳn là phải nhờ tới các dòng máy đo COD, máy đo độ dẫn, máy đo độ đục để có thể hoàn thành được điều ấy.

Rất nhiều đơn vị đã áp dụng các thiết bị phân tích nước vào trong quá trình sản xuất của mình để có thể kiểm soát được chất lượng nguồn nước đầu vào và đầu ra. Đây là một tín hiệu đáng mừng và góp phần cải thiện tình hình ô nhiễm nguồn nước như hiện nay. Những thiết bị này giúp chúng ta xác định được các hợp chất, tỷ lệ và thành phần có trong nước để có thể đánh giá được hiện trạng nước.


Những chiếc may do COD, may do do dan, may do do duc cầm tay… ngày càng tiên tiến hơn, chúng được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và áp dụng nhiều công nghệ cao vào đấy. Do đó mang lại những kết quả chuẩn xác trong quá trình quan trắc và phân tích nước của nhiều ngành công nghiệp.

Hach tự hào là đơn vị mang đến những sản phẩm chất lượng và công nghệ cao cho các phòng thí nghiệm, nhiều ngành công nghiệp và các trạm quan trắc. Những sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát được chất lượng nước tốt nhất, qua đó có những biện pháp để cải tạo và bảo vệ nguồn nước và môi trường sống của con người.

Website hach.vn


Khác